Φωτογραφίες και Βίντεο

Συναυλία. Trio: Haig Yazdjan, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Βαγγέλης Καρίπης (Αλαγονία 2012)