Ο τρόπος και οι δρόμοι του λαϊκού τραγουδιού

Ο τρόπος που τραγουδιέται το λαϊκό τραγούδι είναι μια από τις πιο σπουδαίες παραδόσεις τους τόπου μας κι έχει ως ρίζα του το δημοτικό τραγούδι και τη βυζαντινή μουσική. Πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό στυλ τραγουδιού που εδραιώθηκε τη δεκαετία του ’50 και το θεωρώ καθαρά ελληνικό. Οι δρόμοι στους οποίους έχουν γραφτεί τα λαϊκά τραγούδια είναι αυτοί που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι και οι Άραβες(ουσάκ, χιτζάζ, ραστ, χιτζασκιάρ, σεγκιάχ) αλλά και συγκερασμένοι αφού τα όργανα με τα οποία παίζονται, και κυρίως το μπουζούκι, είναι κι αυτά συγκερασμένα. Στο σεμινάριο θα έχουμε ως στόχο με τραγούδια επιλεγμένα να δούμε τον τρόπο των λαϊκών γυρισμάτων, των γλιστριμάτων (κλισάντο), ηχείων του σώματος που μπαίνουν σε λειτουργία όταν λέμε ένα λαϊκό τραγούδι αλλά και να επεξεργαστούμε και να ξεχωρίσουμε τους τρεις πιο διαδεδομένους λαϊκούς μουσικούς δρόμους(ουσάκ, χιτζάζ, ραστ) και τον τρόπο που τραγουδιούνται.