Σεμινάριο στεριανού/νησιώτικου λαούτου

Το σεμινάριο εστιάζει στη βασική τεχνική του οργάνου, με βασικό άξονα το ρυθμό, τη μελωδία και την αρμονική συνοδεία, όπως εκφράζεται στα εκάστοτε μουσικά γεωγραφικά ιδιώματα.