Οργανικοί σκοποί απο τα νησιά



Το σεμινάριο θα ξεκινήσει την Δευτέρα το απόγευμα, θα έχει διάρκεια περίπου 20 ώρες και κόστος συμμετοχής 90 ευρώ.