Ιστορίες της φωτιάςΕργαστήριο τεχνικής αφηγήγησης και δημιουργικής γραφής.

Το εργαστηριο θα γίνει από Πέμπτη έως Σάββατο 10.00 - 13.00 και 19.00 - 21.00 (15 ώρες περίπου), με κόστος συμμετοχής 80 ευρώ.

Τα απογεύματα οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αφηγηθούν οι ίδιοι.