Μελωδία & ρυθμική αρμονική συνοδεία στο λαούτο

Το σεμινάριο θα ξεκινήσει την Δευτέρα το πρωί, θα έχει διάρκεια περίπου 20 ώρες και κόστος συμμετοχής 80 ευρώ.