Η παραδοσιακή μουσική και οι συνθέτες του 21ου αιώνα

Πολύ συχνά οι "δυτικοί" συνθέτες ( συνειδητά από τον 19ο αιώνα) προσπαθούν να εντάξουν στοιχεία της παράδοσης στην μουσική τους και ταυτόχρονα "παραδοσιακοί" μουσικοί προσπαθούν να ενταχθούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην "δυτική" κουλτούρα. Υπάρχει άραγε σημείο επαφής;

Ποιά η "γλώσσα" και ποιοί οι "κωδικοί" επικοινωνίας μεταξύ τους;"

Πέρα από το θεωρητικό μέρος όπου θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα παραδείγματα και τρόποι με τους οποίους έχουν ενταχθεί στοιχεία της παραδοσιακής μουσικής στην "λόγια" δημιουργία του 20ου αιώνα, θα υπάρξει και πειραματισμός και ανταλλαγή απόψεων.