Τεχνικά Εργαστήρια 2012

Νίκος Κριτσινέλης - Κλεάνθης Κωσταντινιδης - Βασίλης Καραμπάτσος // Τομέας Ηχοληψίας και Μουσικής Τεχνολογίας του ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ // Εργαστήριο Ηχοληψίας (ηχογραφήσεις ακουστικών / παραδοσιακών οργάνων και τραγουδιστών, θεωρητικές εισηγήσεις στην ηχοληψία κ.α.)